dimarts, 16 de juny de 2009

griste


Aquesta va ser la meva cinquena, participació al fanzine on-line Artafacta (www.artafacta.org), la del mes de març. En aquesta ocasió la paraula proposada era "Griste". En aquesta ocasió pensant en el concepte de crit i trist em va venir la idea de retratar un vailet, trist i cridaner, vaja fent la marranada. Val a dir que és complicat fer l'expressió de la cara i més amb el cap tirat en darrera per emfatitzar el crit.