dimarts, 23 de maig de 2006

decoratiu vs disseny

El passat 27 d'abril, el dia de la mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, es va esdevenir un fet curiós per alguns creatius. De fet es tracte del canvi del significat d'unes sigles. Em refereixo al FAD. Des de la seva fundació, l'any 1903, les sigles significaven "Foment de les Arts Decoratives", un nom apropiat per a principis i mitjans del segle passat, però s'ha de reconèixer que ja fa dècades que és parla de disseny i no pas d'arts aplicades o decoratives. Per això l'actual Junta Gestora va fer una proposta per canviar el significat d'aquestes per "Foment de les Arts i del Disseny", que crec que realment defineix molt millor la tasca que fa el FAD. Per aprovar el canvi es va fer per votació aprofitant l'Assemblea General de Socis. I com podeu comprendre el resultat va ser favorable al canvi, tot i que no tothom hi estava d'acord. Des del meu punt de vista les coses evolucionen, no ens podem quedar al passat, però tampoc hem d'oblidar els orígens.