divendres, 26 de maig de 2006

final de curs

Ja hi tornem a ser, darrer dissabte de mes, escola grrr. Però en aquesta ocasió hi ha activitats al matí i a la tarda. De 10.00 a 13:00 h i de 16:00 a 19:00 l'Albert Carles farà un taller introductori a la programació aplicada al disseny gràfic, a través de l'entorn Nodebox i fent servir el llenguatge Phyton, es jugarà amb l'aleatorietat, la repetició i quelcom de geometria analítica. D'11:00 a 14:00 h, hi haurà projeccions de passis ja repetits en altres edicions: "Publicitat Arje, je, jentina", "Oscar", una pel·lícula d' en Sergio Morkin, "No solo Bass", sel·lecció de títols de crèdit. I per la tarda acabar el fancine que en el seu dia es va començar en un taller. Durant tot el dia es recolliran propostes per al curs vinent de l'escola grrr. El preu, el de sempre: taller més projecció: 1 €. Inscripcions a: www.grrr.ws/escola