dijous, 20 de novembre de 2008

el dimoni a papermind

Aquesta és la peça original que vaig publicar al fanzine Papermind n.º1, el maig de 2006. És en Titivil. El format és Din-A5 i la tècnica és fotocòpia i estampació de patata amb anilina. (100 còpies).
papermindfanzine.blogspot.com.