dimarts, 11 de novembre de 2008

epígrafs i impostos

Ja fa temps que hi ha una cosa que no m'agrada massa. Quan em vaig donar d'alta del IAE (Impost sobre activitats econòmiques), evidentment no hi era l'epígraf de dissenyador gràfic. Per això la gent d'Hisenda em varen recomanar escollir l'epígraf 861, que correspon a pintors, escultors, ceramistes, artesans, gravadors i artistes similars. Vaig declarar uns metres quadrats on exercir la meva feina, i desgravar-me les despeses pertinents. Al cap d'un temps d'exercir la meva professió, em va arribar un impost sobre la Recollida de residus a nivell de Barcelona. Evidentment no em fa gràcia pagar per la poca quantitat de residu que genero, però entenc que és un impost en substitució del IAE que avanç sí es pagava.
Fa un temps varis col·legues em comentaven que ells estaven en amb un epígraf més concret. Jo he intentat buscar per internet i he trobat poca cosa al respecte.
Aquests són alguns dels que em recomanen, principalment el 399.

GRUP 399. ALTRES PROFESSIONALS RELACIONATS AMB ALTRES INDÚSTRIES
MANUFACTURERES, N.C.O.P.

GRUP 322. TÈCNICS EN ARTS GRÀFIQUES.

GRUP 751. PROFESSIONALS DE LA PUBLICITAT, RELACIONS PUBLIQUES I SIMILARS.

GRUP 861. PINTORS, ESCULTORS, CERAMISTES, ARTESANS, GRAVADORS I ARTISTES
SIMILARS.

En quin epígraf esteu inscrits? esteu satisfets?